NORSK MORFOLOGI; PRONOMEN; SUBSTANTIV. Bestemtheit; Genitiv, possessor, osb. Illativ; Lokativ; Essiv. ADJEKTIV. cmp:sakte-TV /// LØYST ///; Cmp /// LØYST ///; Numerus. PRONOMEN; SUBSTANTIV. Bestemtheit:indef, men ikke artikkel; ruhta; Genitivs-s + ubestemt form. ADJEKTIVFRASER; KVANTORAR; ADVERB. fra dating til forhold lånekassen 14 Apr 2011 Genitive case has many hard explanations and definitions, but to make it easy, it's the little -s on the end of words! Not every Etiketter: adjective, city, clothes, county, diphthongs, educational, family, fylke, haugesund, infelcting, language, learning, norge, norsk, norway, norwegian, out, pronoun, to be, å NORSK. SAMf.f. Zeppelin, lesebok: Les dikta s. 46 og 47. Gjer oppg. 7 s. 47. Midgard:FN. Les side 92 – 96 + 152 – 154; Gå inn på -gjer deg kjend på sida. TIL TYSDAG. r. g/les Lær reglane for genitiv s 47. Lær å bøya verba cost, creep cut og do. side 238 i textbook. date d'expiration nourriture 20. mai 2013 inkjekjønn, s. = side, eller sida, v. = verb, Ross 1895 = Hans Ross, Norsk Ordbog 1895, Aasen 1873 = Ivar Aasen, Norsk Ordbog 1873, og Jenshus = Gunnar Jenshus, Fronsmålet 1985. Ivar Kleiven . bygda, genitiv flt. i vendinga te-bygda (såner som di gongan 'n laut te-bygda og matrå', s. 318; til bygda  l kjæreste tips 2017 Du kan også legge til en definisjon av genitiv selv. Genitiv. Genitiv (fra latin casus genetivus, på norsk: bøyningen som angir opprinnelse) er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv. Oförändrad form i namn som slutar på -s, -x, -z,

Fellesfag. Engelsk · Historie Vg2 og Vg3 · Kroppsøving · Matematikk Vg1P · Matematikk Vg1T · Matematikk Vg2P · Naturfag · Norsk Vg2 og Vg3 SF · Norsk YF og SF · Samfunnsfag · Sørsamisk som førstespråkBeta  veronica kristiansen kjæreste 24. nov 2015 Garpegenitiven forekommer især i tilfeller der vanlig s-genitiv forårsaker visse uttalevansker, dvs. i tilfeller som SAS sine ruter («sasses» eller knapt so godt til alment bruk» i nynorsk; også Alf Hellevik rynker pannen og maner til varsomhet i omgangen med garpegenitiv i nynorsk («Norsk på ny» (1968)).7. mai 2005 På norsk er det KUN ord som slutter på -s, -x eller -z, som får genitivsapostrof. Det fungerer da egentlig som et utelatelsestegn, fordi disse konsonantene ikke kan følges av genitivs-s. Det blir da riktig å skrive Lars` treningsdabok, men fullstendig feil å skrive Andreas`s logg. Ofte kan det være lurt i  dating tips for kvinner lt Det er valgfritt om man vil bruke en apostrof når substantivet i forveien ender på -s eller om man vil tilføye -'s. Eksempel: Those are James' clothes. Those are James's clothes. Begge måter er like korrekte, men både på norsk og i engelsk genitiv er det nok å sette på en apostrof og utelate den siste s, så det ser man mest  kjære på engelsk ved stjerne (*); når nominativ og genitiv entall faller sammen, er vanlig ingen betegnelse angitt. Noen eksempler vil best kunne gjøre det hele klart: Bote m, -n; -n: der Bote, des Boten; die. Boten. Hirt m, -en; -en: der Hirt, des Hirten; die Hirten. Tag m, -(e)s; -e: der Tag, des Tags el. Tages; die Tage. Gast m, -(e)s; -e*: der Gast, 

Fagplan A2-B1 - Caritas Norge

S-formen uttrykker en uavsluttet handling: Dørene stenges. (S-form i passiv – for eksempel «stengtes» – er ikke mye brukt i det norske språket i dag, så den formen tar vi ikke opp her.) . mannens pene kone, jentas pene hund, barnets pene mor, ansiktenes pene trekk, Etter genitiv (-s) står adjektivet i bestemt form.Tips til eksamen i norsk. Marita Aksnes og Åsmund Ådnøy, mai Substantiv (s.) elev (m), jente (f), hus (n). Verb (v.) gå, vere, skrive, lese. Adjektiv (a.) sint, glad, raud, gul. Pronomen (pron.) eg, du, han, ho. Determinativ (det.) min, vår, denne, ingen, alle . Genitiv-s kun ved særnamn og tid: Noregs land, Ibsens skodespel,  var det totallspronomenet som gikk av med seieren, bortsett fra i sørøstnorsk. I norsk finner vi alt i tidlig mellomnorsk (før 1400) en sammenblanding av totall og . form – “genitiv” – av pronomenet de – dykk istedenfor som et eget possessivt ord – Genitiv-formene er enten de samme, eller de samme med tilføyd /-s/, i.Er så lei av at fler og fler unnlater å bruke genitiv-"s", og i stedet lirer av seg strofer som "Morten sin bil", "bilene til utrykningspolitiet", "arbeiderne sine rettigheter" o.s.v.. Dette høres barnslig og klossete ut, som om de ikke behersker det norske språket godt nok. Det er bare å slenge på en "s", verre er det ikke !!! Upassende  hvordan skaffe seg kjæreste quiz 19. mar 2012 Kasus i norsk språk. (English summary: This article lists known expressions in Norwegian that are frozen case expressions.) Norsk grammatikk har i praksis ingen kasussystem. Det nærmeste er genitiv-s, som "Guttens sykkel" og "Jentas bil", med varianter som "Jens' ball"og "Jesu ord". Gammelnorsk hadde y S yv ersen. Dra til sjøs, så vrient! «NN var ikke til stedet da bildet ble tatt,» leser vi og savner NN da, naturligvis. Men dersom t-en i «stedet» hadde manglet, hadde vi slett ikke savnet den, for det heter «ikke til stede». Her er den siste e-en i «stede» gammel kasusform. Opphavelig genitiv ser vi oftest som s i dag: dra til fjells, 

"S"'en i "Pers bil" er da så vidt jeg vet fortsatt betegnet genitivs-"s" og ikke bare noe som "en gang" i fortiden var tilfellet. "Xs objekt" kan vi da på norsk nokså universelt omskrive med "objektet til X" hvor vi altså har byttet ut genitivs "s" med "til" for å markere eiendomsforholdet. "Eieren av" er jo nokså spesielt Substantiver. Ulike stammer; Diftongforenkling; Stadieveksling; Andre konsonantvekslinger; Kasus; Nominativ; Akkusativ; Genitiv; Illativ; Lokativ; Komitativ; Essiv. Sámegillii | På norsk | In English . Legg merke til at š og n ikke alltid veksler: bearaš - bearraša, gearpmaš - gearbmaša, čálán - čálána, suohpan - suohpana. Det kan nevnes at til og med i ordtak der norsk har s-genitiv, har nedertysk sin-genitiv: Den enes død, den andres/annens brød: Een sien Dood is den annern sien Broot. Nå må det innrømmes at å bruke ordtak i denne type undersøkelser, ikke er uproblematisk. Ordtak har ofte en stivnet form, og kan betraktes som en type Dersom du har laga ei ordliste med særeigne nynorske ord, kan du sjekke denne. Her bør du ha skrive opp dei vanlegaste anbehetelse-orda. Genitiv. Har du brukt genitiv-s i teksten (kongens tale, hestens hale, skolens vaktmester)?. Da må du skrive om på uttrykket: hestehalen, vaktmeisteren til skulen, talen til kongen. dating for kristne UKAS FAGLIGE MÅL: Engelsk: Jeg kan bruke genitiv på engelsk. Eks: The boy`s football. The girls`handball. The wive`sbook. The children`s toys. Norsk: Jeg kan minst tre virkemidler som brukes i reklame. Matematikk: Jeg kan finne typetall og median i mattestykker. Økt Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. 1. Norsk:.20. nov 2017 Norsk. Les sidene 52-56 i. Gaia S. Lag 5 spørsmål til teksten. Les sidene 57-61 i. Gaia S. Lag 5 spørsmål til teksten. Matematikk. Multi smart øving 30 min. Uke 47 er oppstart på multiplikasjon og divisjonskapitelet. Spør om oppgaver du har lagret på skolen. Har du behov for å øve på multiplikasjonstabellen 

14. okt 2005 Siden hovedregelen er at det ikke skal brukes apostrof på norsk, så har jeg lært at det er bedre å skrive om når navnene slutter på s. Altså Anders sin , Nokas sin Men du kan jo tydeligvis skrive apostrof, i følge linken over. Mammaen til supergutt 2003. Drømmer om lillebrøster, men det tar visst sin tid.14. aug 2015 Det er bare -s der man kan erstatte subjektet med «he», «she» eller «it. 2. -ing- På engelsk bruker vi som regel samme tid av verbet som vi gjør på norsk. Ikke bland There: Dersom en på norsk kan si det finnes/ forekommer/ eksisterer så bruker man there pluss en form av to be på engelsk. ”There's a rat  Genitivsuttrykk · mars 4, 2017 mars 10, 2017 tennet101 Vokabular Genitiv, Uttrykk. Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Reklamer. Legg igjen en kommentar Родительный падеж в норвежском языке. Genitiv i norsk. Грамматика норвежского языка. Елена Шипилова. Способ первый и самый простой – мы просто прибавляем –s в конец слова. Anne s sønn – сын Анне Mora s venner – друзья мамы. Jan s jakke – куртка Яна. Обратите внимание, если выбираете этот  sverige.date flashback Präsentation zum Thema: "Om mannens og kvinnens underbukser Eieforhold på norsk og tysk."— Präsentation (n) Genitiv står foran hovedordet Genitiv står etter hovedordet. Genitiv dannes ved å henge en s på slutten Genitiv dannes ved bøyning av bestemt/ubestemt artikkel pluss -(e)s ved hankjønn og intetkjønn.Språkrådet bør forrandre reglene fordi noen av oss ikke klarer å skrive genitiv riktig? Det kommer ikke til å bli mindre kaos av det.

4. mar 2010 Ein genitivs-s i norsk kjem berre på slutten av eit ord eller ein frase. Vi seier altså ikkje mannsens, sjølv om vi kan ha eldre former som ”på havsens bunn” (Ibsen). Pronomensystemet i moderne norsk viser fleire restar av det gamle kasussystemet. Som regel har vi eit relativt tydeleg skilje mellom subjekts- og Disse grammatikerne peker blant annet på at «genitivs s» i norsk ikke ser ut til å fungere på samme måte som genitiven i språk hvis genitiv det er mer enighet om, slik som norrønt. I tradisjonell grammatikk sies det at norsk har genitivsformer på -s. Genitiv av for eksempel mannen kan sies å være mannens. Noen av dem  ADAMS BOK I NORSK UTGAVE. Bakgrunnen for prosjektet s. FORORDET TIL DEN SVENSKE UTGAVEN. Bakgrunnen for «lesebokprosjektet» i Sverige s. .. Genitiv. Hvorfor står det Adams familie? La elevene finne flere eksempler på genitiv med s. Læreren kan skrive eksemplene på tavla. Senere vil elevene møte Her er S-genitiv I. the dog island dating camu Fredag er. Adventsamling: Lystenning. Julesongar til. Juleforteljing. Arbeidshefte. Norsk. Matte. Engelsk. Engelsk: Repetisjon av. ➢ apostrof genitiv Norsk. Matte. Engelsk. Naturfag: Vêrvarsling. Globus s. 70 - 73. Rydda etter faddergrauten. Matte: Nye oppgåver frå kalendaren. Samarbeidsoppgåver. Naturfag.genitivs-s oversettelse i ordboken norsk nynorsk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

29. apr 2015 På nynorsk bruker vi ikke så ofte genitiv med -s som vi gjør på bokmål. Familiens hus, fars mobiltelefon, elevenes garderobe. På nynorsk ordlegger man seg på en annen måte. Huset til familien, mobiltelefonen til far, elevgarderoben. På nynorsk skriver vi det som vi sier det. På nynorsk bruker vi først 5. okt 2017 Norsk. Språk. Samfunnsfag. 6. NAT. Deno. Engelsk. 7. Leksehjelp. Leksehjelp. Praktiske fag. Læringsmål. Arbeidsplan. KROPPSØVING Les om genitiv på s. _____i. Kontekst basisbok. ENGELSK. Learn how to make an oral book report. Homework for Friday: Make an oral book review of “The boy in the  På bokmål er det vanleg med s-genitiv: Olves sykkel, kommunens ordfører, skolens bibliotek, Leifs hus, Monikas bil. Genitiv på nynorsk - På nynorsk brukar vi andre uttrykk i staden: preposisjon: sykkelen til Olve, ordføraren i kommunen. samansette ord: skulebiblioteket. sin/si/sitt/sine: Leif sitt hus. hans / hennar: s 16. Innholdsfortegnelse sammendrag. Almberg, Jørn og Dyre Meen. NB Tale. En grunnleggende akustisk fonetisk taledatabase for norsk s 21. Berg, Ivar. Det historiske tilhøvet mellom genus .. «det er, der er» i denne perioden, og vi vil også se på forholdet mellom foranstilt og etterstilt genitiv og spørsmålet om animathet. marc andré chicoine date de naissance 17. aug 2017 Bør du skrive osv. istf. etc. el. ikke? En forkortelse sparer deg for plass og tid, men det er vanskelig å skrive dem korrekt og samtidig bevare god flyt. Hvordan skrives forkortelsene egentlig, og hvilke er lov å bruke? Svarene vil kanskje overraske deg. I en svunnen tid kunne et brev til kjæresten være 27. jan 2011 Bruk av apostrof ved genitiv er forskjellig på norsk og engelsk. Det er dessverre en utbredt feil å bruk genitiv-apostrof og bokstaven «s». Både i firmanavn, skilt og i tekst ser vi slike feil. Selv om navnet er engelsk skal det i norske setninger håndteres etter norsk grammatikk. Feil bruk gir et uprofesjonelt 

Noen av dem som mener at genitiv ikke er et fungerende kasus på norsk i dag, regner imidlertid s-formen som et klitikon eller et spesielt bøyingsaffiks. Disse forklaringene skyldes at genitiv på norsk bokmål, nynorsk og riksmål ikke ser ut til å fungere som et morfologisk bøyingssuffiks for et substantiv, men som en markør for Genitiv. Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold.(Kilde: Wikipedia). Det er flere steder du kan lære om genitiv. Klikk her. Der finner du også ei øving du kan prøve. Wikipedia. I norsk brukes i utgangspunktet ikke apostrof ved genitiv: Kåres krøller Apostrof brukes ved genitiv i ord som ender på s, z og x (uttalen har ikke noe å si). Anders' apostrof og genitiv. Merk at Aftenposten bruker apostrof når ordet ender med en uttalt vislelyd (Bush'). Dette er ikke i tråd med Språkrådets anbefalinger.Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold. Dersom ordet i genitiv allerede slutter på s, x eller z legges det til en apostrof: Lars' bok, Marx' teori. Man kan også  t dating site 9D og 9E: Forbered muntlig framføring av litteraturprosjekt uke 12. Til ime Les s. 175-178. Finn fakta (med kilder) hjemme til et tema du vil skrive om andre . Gjør oppgave D s. 52. Lekse til onsdag: Repeter alle glosene til kapittel 10. Les om genitiv s. 112 i minigrammatikken. Gjør oppgave F s. 54. Lekse til fredag:.23. jun 2008 Det følgende er i hovedsak hentet fra siste utgave av Finn-Erik Vinjes Moderne norsk. Først: fenomenet gruppegenitiv. Kongen av Danmarks brystkarameller er et eksempel på slik genitiv. Til den faste betegnelsen kongen av Danmark er det knyttet en genitivs-s som altså forbindes ikke med det ledd den 

Kunne bruke substantiv i entall og flertall Vite hva genitiv er og

English: Genitive of regular and irregular nouns. Practice! Norsk: Øv på desse øveorda: kapittel, lotteri, passasjer, kryssord, gjerrig, reddik, dessert. NB! Hugs at krimforteljinga skal leverast på Fronter innan tysdag denne veka. TIL TYSDAG. TIL ONSDAG. TIL TORSDAG. TIL FREDAG. Norsk: 1. Les s. 166 - 168 i Zeppelin.14. des 2015 Svensk og norsk er gjensidig forståelige, men hvor enkelt det er å forstå språkene er avhengig av dialekter og den enkeltes eksponering. I grenseområder mot Sverige har S-genitiv kom inn i den klassiske fornsvensken, og endingsvokal i dativ falt delvis bort. Man tok også inn en rekke lånord, blant annet  Adjektiv · Adjektiv - eksempler · Adverb · Konjunksjoner · Konjunksjoner - øvelse · Preposisjoner · Pronomen · Pronomen - øvelse · Substantiv - artikler · Substantiv - genitiv s · Verb - hjelpeverb · Verb - ordbøying 21. sep 2009 Nederst har jeg forsøkt å finne synonymer for et norsk ord mens språket i min Word er satt til engelsk, og det går jo ikke. Derfor viser jeg der hvordan man bytter språk i ordboken. Simba's konsulenttjenester eller Simbas konsulenttjenester? Genitiv-s'en skaper problemer for mange. Ikke bli forvirret av at man  t hvordan bli en bedre kjæresten Eksempel: Den meningsforvirrende uttalelse NRKmedarbeideren kom med, skyldes innbitt motstand mot å bruke genitiv med S. Hvorfor skal noen stadig gå inn for å gjøre det norske sprog fattigere på nyanser, når det som i dette tilfelle kan føre til store misforståelser ? I et svarinnlegg i Aftenposten 29. mars har FEV sagt at Når er barnas skoleferie? / Når er skoleferien til barna? W------ i- d-- k------ s- s------------? Wanneer is die kinders se skoolvakansie? ▻. Hva er legens kontortid? / Hva er kontortida til legen? W------ i- d-- d----- s- s--------? Wanneer is die dokter se spreekure? ▻. Hva er åpningstidene til museet? / Hva er museets åpningstider?

8. feb 2010 Vedtak om rettskrivningsråd for yrkestittelen «barnevernspedagog» ble fattet av Norsk ble endret til «Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF)». at FO følger språkrådets anbefaling til skrivemåte, som er barnevernspedagog med s. Dette er en bindeledds-s (fuge-s), og ikke en genitiv-s. (eiendoms-s).Genitivsuttrykk · mars 4, 2017 mars 10, 2017 tennet101 Vokabular Genitiv, Uttrykk. Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Reklamer. Legg igjen en kommentar  S'en i dauars- kan vera ein analogisk genitiv s- ei seinare ovring. Skilnaden mellom Dauar- i stadnamnet og daur- i daurmål kan tydast slik at i stadnamnet har Dauar- vorte oppfatta som ein serskild lekk medan daur- og -mål i daurmål har vore nærare knytte til einannan. Grunnen er vel at daurmål var eit appellativ som var ¿C--- s- l----- l-- h---- d- l-- v------? ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? Når er barnas skoleferie? / Når er skoleferien til barna? ¿C----- s-- l-- v--------- e-------- d- l-- n----? ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? Hva er legens kontortid? / Hva er kontortida til legen? ¿C----- s-- l-- h---- d- c------- d-- d-----? sukker dating app java Dersom ordet er eit eigenamn, kan du bruke s-genitiv. Eks: Pers bil. Dersom ordet er eit fellesnamn, må du skrive om. Eks: Bilen til mannen. Reaksjoner på forsøket. Vi driver strategisk språkpolitikk for å gjøre nynorsken usynlig; Vi får Nordlandsforskninga til å lyge om at elevene har blitt bedre i norsk av ikke å ha karakter i Genitivs-s. I moderne skriftlig norsk uttrykkes eien - doms forhold på flere måter – blant annet ved hjelp av genitivs-s, også kalt s-genitiv: Annes mann. Norges hovedstad. Ikke apostrof foran genitivs-s. En stadig vanligere feil er at det settes apo - strof foran genitivs-s – slik som på engelsk: Ann's husband. På engelsk er dette 

Gjør ferdig: SB s. 91, oppg. 9, 10, 11, 12 og 13. Engelsk MJ/SE. Grammatikk: genitiv. Oppgaver – se baksiden. Pause. Pause. Pause. Pause. Pause. 3. Norsk. MJ. SB s. 90-91. Dobbel konsonant. Oppg. 6, 7 og 8. Forenkling av dobbel konsonant. Oppg 9-10 a og b. SVØMMING: Husk nødvendig utstyr. Musikk. GS K&H/KRLE.S. 136 og 137. Rett matteprøven på eget ruteark. Alle: Matteprøven fra forrige kpt., vurderingsark og retting av prøven, skal settes i. plastmapper i den hvite permen!! Engelsk. Tema: News. all. over. Apostrof-. genitiv. Of-genitiv. LÆRINGSMÅL (dette skal du kunne):. Lese engelsk tekst med riktig uttale, og gjengi på norsk. Dette jobbar vi med: NORSK: Bokpratar og Leselyst. MATEMATIKK: Sentralmål og sannsyn. Prøve på fredag s.58/59. ENGELSK: Genitiv s. et 1., Ludvig 14. og opplysningstida. Elektromagnetar og elektromotorar. RLE: Meir om Luther. MUSIKK: Rundar av den klassiske perioden K&H: Arbeider 1) Apostrof ved genitiv. Hovedregelen er at det ikke skal være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) eller ved hele tall. Astrids bil, Blaises jakke, Percys bok, b) Apostrof markerer genitiv ved ord som slutter på -s, -x eller -z. Vesaas' forfatterskap, SAS' ruteopplegg, Bordeaux' byvåpen  m single russiske damere 22. apr 2017 [hide]. 1 Ordstelling av eigande varaord; 2 Bundi form etter peikande varaord; 3 Fylgjande; 4 Noverande; 5 Kan ein bruka genitiv-s i ubundi form hannkyn eintal? I Norsk Grammatik skriv Aasen at utanum når ein ynskjer å leggja vekt på eigetilhøvet1, so skal varaordet standa til sist. I bokmålet vert denne Oppslagsord, Ordbokartikkel. genitiv-s genitivs-s. genitiv-s m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet genitiv-s. ; el genitiv-s m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet genitivs-s. s som markerer genitiv s som markerer genitiv 

Tillegg:Eigeform i norsk – Wiktionary

Genitiv. Genitiv fortel oss også noko om eigedom. S-genitiv brukar vi berre i tilknyting til namn, som i Pers hotell eller Aasens ordbok, og til ubundne substantiv, særleg i nemningar for tid og mål (ein dags arbeid, i mils omkrins). Elles skriv vi genitiv på andre måtar: med preposisjonar: Vanlegvis bruker du taltastane på Genitiv p norsk. I moderne norsk har vi bare rester av kasusbyning av substantiv. Vi kaller det genitiv eller eieform. Vi skaper genitiv til gi s endelsen til et substantiv i ubestemt form entall. Genitivs s kan fyes til nevneformaer bde i ubestemt og bestemtform, entall og flertall. Det kan ogs fyes til adjektiv som brukes substantivisk  Adjektiv sammen med uttrykk med genitiv -s. Etter substantiv i genitiv (med -s) bruker vi alltid substantiv i ubestemt form, men adjektiv må ha bestemt form (-e) i disse uttrykkene. Her finner du eksempler i superlativ:[8] Den norske bank, (institusjon/bedrift). Den gode nabo, (kafe i Trondheim). (Den) Gamle bybro, (bro i Planteetarar fordøyer kostfiber. Engelsk: TB: Pages 48-54.. Grammar: Uregelrette verb og genitiv, s. 47 og 238 i TB. Samf: Kap: 3:Internasjonalt samarbeid, side 45-51. Norsk: Avslutte kap 1 i Zeppelin Lesebok: Lesekurs – Litterære verkemiddel. Oppg. side 35. Ein liten test. Starte opp kap 3 i Språkboka; Skriv betre, s 58-63. kjærligheten er det største 3.2.11 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. Per si jakke) i norsk . 57. 3.2.12 Possessive uttrykk av 3.3.2 Det historiske opphavet til s-genitiv 67. 3.3.3 Possessiv s-genitiv av 4.2 Genitivliknende uttrykk som er perifere i forhold til det attributive possessive uttrykket – to lingvistiske tester . 81. 4.2.1 Innledning 81 At nokon eig noko, eller at fleire ting høyrer i hop, kan vi få fram på ulike måtar i norsk. Vi kan leggje til ein -s på slutten av eit ord, vi kan bruke hjelpeordet sin eller ymse preposisjonar. Kva vi vel avheng av smak, stilleie og målform. Innhold. [skjul]. 1 Pronomen; 2 Substantiv. 2.1 Bokmål; 2.2 Nynorsk. 2.2.1 Genitiv; 2.2.2 S- 

På bokmål er det vanleg å bruke såkalla s-genitiv for å uttrykke tilhøyrsle eller eigedom, til dømes diktets tema. På nynorsk er det mindre vanleg å bruke s-genitiv. Du kan bruke s-genitiv etter personnamn: Ibsens drama, Lises kåseri; Du kan bruke s-genitiv for å uttrykke tid og mål: Eit års tid, ei ti liters bøtte. Elles må du Relativsetningen er ment å være sideordnet med bestemmelsen "i bokmålsseksjonen av fagnemnda i Norsk språkråd"), men siden relativsetningen og de andre Vennlig hilsen. FEV. Genitiv Er det rett å skrive "Kari og Olas barn", men Hauges og Volds lyrikk"? Kan du forklare bruken av genitivs-S nærmere? Hilsen NN. et rom rommet rom rommene Vi danner genitiv ved å sette s til et substantiv: • Norges hovedstad • Lærerens bok • Tors kone NB.(Illustrasjon: Annica Thomsson). Genitiv er en grammatisk kategori som ofte er markert med endelsen “s”. På norsk viser den som oftest eiendomsforhold, som for eksempel Kongens sverd. Hellebostad Toft har tatt for seg to typer setninger i norrønt, der genitivskasuset er bestemt enten av et substantiv som i 'skip konungs'  beste dating app i norge oversikt uttrykke tilhørighet. Men i skriftspråket har genitiv en større plass og det er viktig at vi kan oppfatte og forstå setninger med genitiv. Bilen til Pål. Huset til Monika. Husk! I norsk skal vi ikke bruke apostrof foran -s slik som vi ser i mange andre språk. Men dersom et substantiv slutter på -s bruker vi å legge til en apostrof istedenfor Родительный падеж в норвежском языке. Genitiv i norsk. Грамматика норвежского языка. Елена Шипилова. Способ первый и самый простой – мы просто прибавляем –s в конец слова. Anne s sønn – сын Анне Mora s venner – друзья мамы. Jan s jakke – куртка Яна. Обратите внимание, если выбираете этот 

Unntak er egennavn og ord som Vater og Mutter: Peters Hut, Paulas Auto. Genitiv betegner vanligvis eierforhold eller tilhørighet: Das Fahrrad des Sohnes, Die Natur des Landes. Genitiv er mer utbredt i tysk enn i norsk, i norsk bruker vi ofte preposisjon der det i tysk brukes genitiv: Taket på huset: Das Dach des Hauses.UKEPLAN FOR 7B. UKE 47. Ukas mål: Norsk: Jeg kan lage en selvbiografi. Matematikk: Jeg kan multiplisere med flersifrede faktorer. Engelsk: Jeg kan reglene for genitiv for både regelrette og uregelrette substantiv. Tolk og sammenlign: Goethe, Welhaven og Wergeland. 10 Førestillingar om det norske – frå 1700-talet til i dag 12 Norsk språkhistorie på 1800-talet – språk er meir enn rettskriving. Test deg sjølv. Fagbegrep – dra og slepp. Oversikt . Nynorsk grammatikk (Vg3-boka s. 60-67) · Nynorsk grammatikk med forklaring av På norsk nyttar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på - s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon. Semikolon er ein  linni take on me Oversettelse av 'genitivs-s' til norsk i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis.Verb [Verbs]. 103 viktige verb · 238 norske verb · Verbets former · Preteritum og presens perfektum - regulære verb Revidert! Preteritum eller presens perfektum? Modalverb · Futurum · Passiv · S-verb · Partisipp · Kronologi i framtid · Kronologi i fortid 

DnBNOR 'Dn'B''NOR. I akronymer med genitiv-s, må det stå tegn for liten bokstav foran s: NRKs FNs LOs. ''nrk<s ''fn<s ''lo<s. AKSENTUERTE BOKSTAVER. I flere språk er det til dels hyppig I standard for norsk punktskrift nytter vi én aksent ‑ "universalaksent" ‑ for så å si alle aksenter. Som universalaksent settes punkt 4  Die unterschiedliche Aussprache von "ch". - i forbindelse med mørke vokaler uttales "ach"-lyd: Dach, doch, Buch. - i forbindelse med lyse vokaler uttales "ich"-lyd: China, ich, echt,. Lerche. - i forbindelse med r eller s som k: Christ, Achse, Fuchs;. men pass på: det gjelder ikke for ord som slutter på ch i stamme og står. i genitiv Embed Tweet. Festival på Vestlandet. Engelsktalende vokalist på gebrokkent norsk: "Hvordan gar det!" En i publikum: "Det heiter KORLEIS!" 1:36 PM - 21 Jul 2017. 50 Retweets; 277 Likes; Ingunn Strand Borghild Andersdotter Vevle Ove Trellevik Aslak Raanes Lise Ravnå Alexander Bernås Tone Anders Felde Knut Berg. match logg inn app S-genitiv er i bruk også på nynorsk, men sjeldnare enn i bokmål. På nynorsk brukar vi s-genitiv … • ved særnamn E-verb med stamme som endar på f, l, s, k, p, t eller r (konsonantane i FLASKEPOSTAR), .. Dei personlege pronomena er dei einaste orda på norsk som har kasusbøying: Dei har både ei subjektsform og ei peika på at genitiv fall bort eller vart erstatta av andre kasus i norsk utover. 1300-talet. Færøysk og munnleg/dialektal tysk tyder på at genitiv er den mest utsette kasusen i germansk, sjølv om dei skandinaviske standard - språka har vidareført ein såkalla genitiv-s. avhengig av kva ein er oppteken av, ser altså genitiv ut til å 

bruk av musikk i romantikken. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». Engelsk: Prøve uregelrette verb. Grammer genitiv s. 47. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». S 74-77 + oppg. : Ulike uteaktiviteter. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». Matte: Oppstilt divisjon/ multiplikasjon med.Norsk Norsk. Skjønnlitteratur - fantasi og virkelighet. Mål for uka er at du skal kunne: Vite hva skjønnlitteratur er; Lese skjønnlitteratur og legge merke til hvordan kunne bruke genitiv (eieform) riktig. para martes (til tirsdag):. lær deg glosene på s. 34-37; lytt til, forstå og les stykket s. 37; Les om genitiv s. 90 i leseboka. Test: Genitiv. Les gjerne teorien før du løser denne testen. Hvis prøven skal virke slik den er laga, må du bruke denne tasten til å lage apostrof. Eksempel på hvordan du skal løse disse oppgavene: Gutt - fiskestang Skriv: Guttens fiskestang i skriveruta. Lag genitiv av disse substantivene: 1. Hans - ball. 2. Arne - hund. 3.25. sep 2014 Genitiv uttrykker vi ved en s som settes til navn og andre substantiv. Den som eier eller har noe, kan stå i genitiv. Ordet som kommer etter genitiv har ubestemt form. Si det samme med genitiv. (boka til kona si) - Kim låner konas bok . (bøkene til kona si) - Kim låner konas bøker . (bilen til sønnen sin) - Laila  date gifte damer 21. nov 2008 Thomas Skogestad wrote: > * Peter J. Acklam > > | Er det ikke dette som kalles fuge-s? > > Godt mulig. Men jeg så på diskusjonssiden til Drammenbanen på norsk > Wikipedia, og det var det noen der som mente det var genitiv. (Bt aåe qrg > fgåe v Jvxvcrqvn re qrg iry Fnag?) >17. mai 2010 Ved ord som slutter med en s-lyd (s, x og z), bruker vi apostrof for å markere at vi ikke gjentar s-en. Slik skriver vi s-genitiv på norsk. NAVs brukere folketrygdens stønadsordninger. SAS' flyruter. Sandnes' innbyggere. Vi bruker ikke ”sin-genitiv”, som i NAV sine retningslinjer. Skriv heller retningslinjene i.

17. nov 2005 Norsk har «gruppegenitiv», dvs. at -s eigentleg ikkje er ei ending, men eit småord som ein limer på det siste ordet i den aktuelle ordgruppa. Post by Kristoffer Ryeng "Bomben eksploderte utenfor en av den amerikanske hurtigmatkjeden. Kentucky Fried Chickens restauranter i sentrum av byen." Og til og 13 Genitiv Ver nøye med å variera språkbruken der bokmål har genitiv: s-genitiv sin-genitiv preposisjonsuttrykk eigedomsform av personleg pronomen (huset hennar mor) samansetningar heile setningar Sjå Hellevik: Norsk på ny. Nynorsk (1981), side 202 ff. Ver særleg merksam på avgrensingane i bruken av s-genitiv og  26. nov 2014 I dag står latinen svakere enn noen gang. En referanse som «Jesu liv» blir etter hvert ubegripelig for folk, for hva er dette «jesu»? Skylden plasserer språkprofessoren langt tilbake i tid, til 1800-tallet og på en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. – Det begynte med Alexander Kielland, som ikke bare tok Good morning/ hello. What's your name…? My name is.. How many..? What colour is..? Kunne gi uttrykk for noe de ønsker. Today/ yesterday/ tomorrow. What's the weather like today? It´s sunny… .. skal forklare at engelsk er bygget opp litt annerledes enn norsk. Skal kunne: ○ forskjellen på it is/they are. ○ bruke is/are  l and l menu Svar. I norsk skal genitiv etter hovedregelen markeres med en –s som settes inntil det ordet den hører sammen med. I dine eksempler blir det da slik: Hydros, Oslos, Elkem ASAs. Som du ser, har jeg utelatt to av dine eksempler (Lars's, Arcus's). Det forteller at hovedregelen har et unntak, nemlig ord som slutter på –s. Her er 5. mar 2006 Petter innfører den 30. bokstaven i alfabetet, han møter Norges mest språkmektige mann og vi får en innføring i riktig bruk av genitivs 's. Han spør eiendomsmeglere hvor langt et steinkast er, mens Ane Dahl Torp og Aksel Hennie viser sterke følelser. Norsk underholdningsserie 2006. Produsert av: Rubicon 

årsplan i norsk for 7. trinn, skoleåret 2012-2013 - Bergen kommune

17. okt 2015 1) Præpoſition med Complement, naar der efter Præpoſitionen følger Genitiv, (uden at dette Genitiv kan forklares af et Substantivs Udeladelse), som: tilsinds; ſ. v. f. Ex: Med mange af vore Ønſker er det ſom med Regnbuen: ſaa ſnart kunne de ikke naaes; men, ſaaſnart vi ere ved vore Ønſkers Maal, er deres Genitiv på nynorsk Til vanleg tenkjer vi på genitiv slik: Jons sykkel. Vi kallar det s-genitiv, og det er den vanlegaste måten å skrive genitiv på i norsk, men s-genitiv er meir brukt i bokmål enn i nynorsk. Nynorsk har s-genitiv • ved særnamn: Strømsgodsets nye midtbanespelar, Nesbøs siste krim, Noregs første kamp • i uttrykk  12. mai 2016 Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) som ender på stor bokstav, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markeres genitiv bare med apostrof. Astrids bil, president Bushs reise, Tor-Aksel Buschs initiativ, EUs direktiv, How to tell time and genitive case for today Fourteenth lesson of Norwegian language with audio, video, vocabulary, quizzes and many more material. You can choose your way to learn. Try it Free. jentetiss på engelsk Født 1942 i Gårdalen, Øyestad (nå Arendal). Innvalgt 1994. CV. 1961 Examen artium, engelsklinjen. 1961–1962 Studier ved Universitetet i Oslo: forberedende prøver i filosofi, almen språkvitenskap og latin, filosofi grunnfag. 1963–1964 Militærtjeneste ved Det militære språkkurs i russisk, HSES. 1964–1969 Studier Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål. På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp å være litt ekstra høytidelig på bokmål benytter man seg ofte av substantiver på enkel bunden form, for eksempel kan man snakke om «Det norske flagg».

Matematikk. Jeg kan forklare og finne begrepene: Median, typetall og gjennomsnitt. |. Jeg kan forklare hva et søylediagram er. Engelsk. Jeg kan lese teksten med innlevelse (lese som skuespill). Jeg kan bøye de uregelrette verbene. Jeg kan hovedregelen for bruk av apostrof i genitiv. N & M. Jeg kan forklare mørke og lyse I kapittelet om genitiv i Falk og Torps Dansk-norskens syntax finn vi denne setninga: «I det vesten- og nordenfjeldske Norge, altsaa i de egne hvor den tyske indflydelse er sterkest, er sin den almindelige omskrivning for den ubrugelige genitiv» (Falk & Torp, 1900, s. 46). Setninga viser til eigedomsuttrykk som i eksempla (1)  Endn« mere er dette Tilf«ldet med de ucegte Genitiver med „s" i Hunkjsnsord og i Fleertal, som stundom forekomme. Det maa nemlig mcerkes, at de gamle Genttiver vare omtrent de samme i Danfl og Svenfl som i Gammel Norsk, men da bisse Former siden kom i Forfald, dannede man et nyt Genitiv med „s" 162.Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold. Dersom ordet i genitiv allerede slutter på s, x eller z legges det til en apostrof: Lars' bok, Marx' teori. Man kan også  møte eldre damer på nett Genitiv (eieform). Ordstilling -Jeg elsker deg / deg elsker jeg -Petter elsker Lisa/ Lisa elsker Petter Konklusjon: Ordstilling ikke viktig pga kasusendingene. Rester av kasus i moderne norsk -Subjekts- og objektsform av pronomen: Jeg hjalp deg / Du hjalp meg. Genitiv -s til å uttrykke eierforhold eller tilhørighet: Rogers I dag er det bare på Sørlandet genitivs-s'en (eks.: guttens sykkel) er beholdt i dagligtale. 2. Bergensk har På samme måte fikk svake verb i fortid (preteritum) en annen skjebne på bergensk enn i andre norske dialekter: Kastet i stedet for kasta, hoppet i stedet for hoppa. - Her kan vi merke oss at disse to variantene også har 

På norsk brukes ikke verbet ”maile”, isteden skriver vi ”sende e-post”. Etatsnavn. Hele navnet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skrives med stor D og liten s. Forkortelser: Forkortelsen for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er DSS. Genitiv: Genitiv (eieform) av DSS-forkortelsen er DSS' Raud/Gul/Blå: Les det som står om genitiv og regelrette substantiv på side 47 i TB, Raud/Gul/Blå: Gjer oppgåve 2.1- 2.5 på s. bokmeldingsarket du har fått. Skriv gjerne i It`s learning om du synes det er greitt. Kompetansemål me arbeidar med denne veka: Norsk. Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike  Sammensatte ord – merk deg! Mange substantiv er sammensatt av flere ord, for eksempel ordfører, sangstjerne og kubeite. Disse blir skrevet i ett ord på norsk. Genitiv – merk deg! Genitiv, som betyr eieform, uttrykkes ofte med –s: familiens bil, turistenes ønsker. På norsk skal det ikke være apostrof foran genitiv-s, med 22. feb 2015 Genitiv; 2. • På norsk legger vil til endelsen –s på et substantiv for å si at noen eier noe eller har noe. Hvordan er det på spansk? Når vi snakker om hvem eier noe på spansk, bruker vi alltid preposisjonen DE, og det eide plasseres først. Vi kan si at der vi på norsk bruker preposisjonen TIL foran eieren, der  hva skal man finne på med kjæresten Hovedregelen er at alle bøyningsformer i vanlig bruk i moderne norsk skal godkjennes, bortsett fra genitiv. Spillere som ikke har lyst til å sette seg inn i de detaljerte reglene, kan stort sett avgjøre om et ord er tillatt ved å spørre seg om det kan brukes i en setning. For en del grensetilfeller er det imidlertid nødvendig å lese Det som er tema her, er imidlertid forskjellene mellom norrønt og moderne norsk og hvordan språket har utviklet seg til å bli det det er i dag. Det er fem trekk som det er spesielt viktig å Videre brukes kasusformen genitiv aktivt ved at det føyes til en "s" for å markere eiendom: Karis bok. Pers lue. Ellers henger kasusbruk 

Sak 8.2.10 Barnevernpedagog til barnevernspedagog

12. mar 2017 På norsk heter det sol, med l, mens det på engelsk heter sun, med n. For å forstå Hvis vi sier syv, klinger s-en rent og fint, men hvis vi sier sju er det allerede en helt annen lyd. Tenk så på en Men i hvert fall i ordet for sol ser vi en tilsvarende veksling mellom l og n: nominativ sóh₂wl, genitiv *sh₂wéns.Norrønt – og framleis islandsk – har fire kasus, nominativ, akkusativ, dativ og genitiv, medan færøysk jamt over har mist genitiven, og nyttar som norsk ulike uttrykk med preposisjon. Til islandsk Hér eru ríks manns hús 'Her er rik manns hus' svarar færøysk Her eru húsini hjá einum ríkum manni 'Her er husa s. ʃ. h. m. n. ʋ. Genetiv, laes: Genitiv. Сaritativ, laes: Caritiv. S. 1. 2. 4. 14. 15. 19. 21. 30, 31. $. 2. L. 5. — 2. — 4. — 11. — 40. 8. oappa, laes: оарро. 6. tilfói: Adverbium saettes ogsaa foran et andet Аdverbium. 5. Nummerus, laes: numerus. 7. otte, laes: ni. 8. efter 8. Сaritiv tilfói: 9. Vocativ. 21. mellem 8s og cc tilfoi: * 33-3: ba33e, Stötte, 16. apr 2014 «Pål sine høner», «Kari sin bil», «Henrik sitt skap» Sin-genitiv, også kjent som garpegenitiv, har de siste 20 årene for alvor slått rot i det norske språket, . Han mener grunnen til at sin-genitiv er blitt så populær, er at det blir en slags mellomting mellom s-genitiv, som «Påls butikk», og en proposisjon, altså  dating regler 29. apr 2015 På nynorsk bruker vi ikke så ofte genitiv med -s som vi gjør på bokmål. Familiens hus, fars mobiltelefon, elevenes garderobe. På nynorsk ordlegger man seg på en annen måte. Huset til familien, mobiltelefonen til far, elevgarderoben. På nynorsk skriver vi det som vi sier det. På nynorsk bruker vi først På norsk nyttar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på - s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon. Semikolon er ein 

Ja!!!!, Dem heter det her. Den der irriterer meg også + det med genitiv s som så mange bruker, men som ikke finnes på norsk. Har sett skrevet på plakat: Tilbud's uke. GRØSS! Det er ei på jobben min som konsekvent skriver Dere med stor D, og det sitter fastbrent i hjernen fra jeg gikk på skolen at det er Fordi 'solidaritet' er et flittig brukt ord på venstresiden i norsk og internasjonal politikk, vil dette være et klart plussord for sosialister og kommunister. Folk som .. Genitiv. I moderne norsk kan vi uttrykke genitiv enten ved tradisjonell s-genitiv eller såkalt omskrevet genitiv. Noen eksempler på de ulike genitivformene kan være:  (S Ravnet Ghriftug er ben latinife Bøining endnu faa godt om eneherfenbe). Regelen for faabanne Ravneg Bøining fan faalebeg blive noget uvig; imidlertid har man bog her ben Sorbeel, at ber egente lig iffe behøveg nogen Raug, uben maafee Genitiv, og bette fan ba i Randgnavne fædvanlig betegneé med ,é", hvilfet ogaa Genitiv. (s.46-47). Writing. (s.74). -Jeg kjenner til innholdet i step-teksten min. -Jeg kjenner til 3 medier som blir brukt i dag. -Jeg kan lese og skrive glosene på norsk og engelsk. -Jeg kan minst 10 uregelrette substantiv i flertall. -Jeg kan s-genitiv. -Jeg kan glosene på norsk og engelsk på mitt step. Grammatikk: uregelrette  cougar dating norge yoga er en sammenheng mellom s-passiven og aspekt respektive modalitet. Avsnitt 3 behandler kort s-passivens relasjon til medium, og i avsnitt 4 er spørsmålet om s-passiven har noen semantisk relasjon til genitiv. E. En grunnleggende svensk, Enger 2001 for norsk), og en del ikke-passive s-verb viser òg et samband til det 4. mar 2010 Ein genitivs-s i norsk kjem berre på slutten av eit ord eller ein frase. Vi seier altså ikkje mannsens, sjølv om vi kan ha eldre former som ”på havsens bunn” (Ibsen). Pronomensystemet i moderne norsk viser fleire restar av det gamle kasussystemet. Som regel har vi eit relativt tydeleg skilje mellom subjekts- og 

Poster skal direkte angå norske forhold; Norsk er det foretrukne språket; Ikke post personlig informasjon; Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold; Diskuter sak, ikke Selv om /r/norge primært er ment for posting på norsk, så er våre nordiske venner hjertelig velkommen hit. . Det er en fuge-s, ikke genitiv-s. Les s.86-89. Lage en plakat om. Kristian 4. (). K-H. Nye grupper. s. 92-93. Krø. Diverse ballspill. s.96 + oppg. 6-15 s. 97. Norsk. Les s. 108-113 + oppg. 15, 16 og 17 s. 113 i Leseboka. K-H. ved multiplikasjon. Engelsk: Kunne lese og oversette ukas tekst. Kunne glosene og genitiv. Fag. BLÅ. S. H. GUL. S. H. RØD. S. H. Norsk. -Les minst hver dag. Skriv leselogg hver dag, Anmeldelse etter hver bok. -Les minst hver dag. Pluss s. 30, oppg. . 126, 128, 129, 130, 134 – 136, 137-141. Husk bokbind! Engelsk. -Les That`s it s. 94. -Lag ti setninger i arbeidsboka der du bruker genitiv s og Apostrof brukes (blant annet) ved genitiv/eieform med navn som slutter på s, x eller z: Aristoteles' teori, Marx' påstand, en kibbutz' eiendom. I norsk lages eieformen ellers ved å legge til en s, uten apostrof: Jon Elsters bok (ikke Elster's ). 9. Avsnitt. I rapporter, artikler og analyser bør et avsnitt sjelden være på mindre enn 5-6  j hvordan få seg kjæresten Hvor lønner det seg å handle? NA. Forsøk 4 s. 111. Rapportskriving. 4. SF Historie. Kap. 3 s. 56. 5. SF. MU. Ukulele – ta gjerne med instrument viss du har ☺. No Norsk. Vi begynner med ny skriftlig sjanger - ARTIKKEL, med tydelig fokus på form og innhold. Engelsk. Lære nye ord og uttrykk knyttet til tema og bruke disse Det samme kan man i noen grad si om færøysk og den færøyske språkbrukeren og hva han blir utsatt for, selv om en svekket genitiv har sin påvirkning der. Slike ting som her er nevnt kan ha Norsk har utviklet bindeelementene –e og –s som er omtolkninger av gamle genitivsendelser. I norsk fins det likevel fortsatt en del